Contact us

Public Health Dietitians /
Dietegwyr Iechyd Cyhoedd 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro/Cardiff and Vale University Health Board
Canolfan Iechyd Glanyrafon/Riverside Health Centre
Stryd Wellington/Wellington Street
Glanyrafon/Riverside
Caerdydd/Cardiff
CF11 9SH
Ffon/Telephone: 02920907699
Derbynfa/Reception: 02920668089

Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

What’s on near me?

Website design by Celf Creative

Skip to content